Nasi Klienci

Naszymi klientami są jednostki sektora finansów publicznych, wyższe uczelnie, przedsiębiorcy (spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przedsiębiorstwa osób fizycznych) oraz organizacje pozarządowe.

Przeprowadziliśmy badania sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych przedsiębiorstw z branży:

produkcyjnej, budowlanej, hutniczej (walcownie), odlewniczej, finansowej (fundusze Private Equity, Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo Kredytowe-SKOK), meblarskiej, medycznej (Zakłady Opieki Zdrowotnej), turystycznej (uzdrowiska), handlowej oraz wydawniczej.

Do naszych klientów z zakresu audytu funduszy europejskich zalicza się: Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Urzędy Miast oraz Przedsiębiorcy.

Prowadzimy księgi rachunkowe spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i pozostałych podmiotów gospodarczych.

Projektujemy dla beneficjentów projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych systemy: rachunkowości, zarządzania i kontroli projektów.

Posiadamy doświadczenie w przekształcaniu i łączeniu spółek z branży paliwowej, budowlanej i hotelarskiej.