Podstawowe Informacje o Spółce

Kancelaria Biegłych Rewidentów "PRO-CONSULT" Spółka z o.o.

ul. Księżycowa 19, 30-439 Kraków

Podmiot wpisany na listę Firm Audytorskich uprawnionych do badania sprawozdań finansowych uchwałą nr 278/17/2000 z dnia 7 listopada 2000 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów na podstawie art.25, art.10 ustawy z dnia 13 października 1994 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie.

nr ewidencyjny: 2430

adres siedziby: 30-439 Kraków, ul. Księżycowa 19

telefon: (48)(12) 262-25-80, 604-56-13-15

faks: (48)(12) 262-25-80

data powstania: Firma została utworzona 24 sierpnia 2000 roku i wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000156298

kapitał udziałowy: 50 000 PLN, własność krajowych osób fizycznych

Regon: 357521917

NIP: 679-26-64-769

Zarząd: Stanisław Lech - prezes Zarządu, Maria Lech - v-ce prezes Zarządu

Ubezpieczenie: Od odpowiedzialności cywilnej

Sprawozdanie Zarządu