Podstawowe informacje o spółce
 
 

 

Kancelaria Biegłych 

Rewidentów
 

"PRO-CONSULT" Spółka z o.o.
 

30-439 Kraków
 

ul. Księżycowa 19

Podmiot wpisany na listę Firm Audytorskich uprawnionych do badania sprawozdań finansowych uchwałą nr 278/17/2000 z dnia 7 listopada 2000 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów na podstawie art.25, art.10 ustawy z dnia 13 października 1994 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie.

 

nr ewidencyjny:            2430

 

adres siedziby:              30-439 Kraków, ul. Księżycowa 19

 

telefon:                          (48)(12) 262-25-80, 604-56-13-15

 

faks:                               (48)(12) 262-25-80

 

data powstania:        Firma została utworzona 24 sierpnia 2000 roku i wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000156298

 

kapitał udziałowy:         50 000 PLN, własność krajowych osób fizycznych

 

Regon:                           357521917

 

NIP:                               679-26-64-769

 

Zarząd:                          Stanisław Lech - prezes Zarządu

                                        Maria Lech - v-ce prezes Zarządu


 

Ubezpieczenie:              Od odpowiedzialności cywilnej

Sprawozdanie Zarządu